Projektovanje, postavljanje i konfiguracija mreža

Predlažemo i implementiramo kvalitetna mrežna rešenja upotrebom savremenih tehnologija da bismo unapredili i olakšali vaše poslovanje.

Obavljamo poslove od kabliranja mrežne infrastrukture, povezivanja Vaših računara, štampača, servera i mrežnih uređaja (žični i bežični pristup) u lokalnu mrežu (LAN), kao i konfigurisanje mrežne opreme.

Postavljamo i podešavamo bežičnu mrežu (WLAN) i sa mogućnošću optimizacije i izbora optimalnog broja pristupnih tačaka.

92532085_m

VPN (Virtual Private Network) tehnologija

U slučaju da svoje poslovanje vodite na par odvojenih lokacija, pomoću VPN (Virtual Private Network) tehnologije povezujemo geografski odvojene lokacije koje imaju pristup Internetu u jedan koherentni i sigurni mrežni sistem.

Na taj način dobijate brzu i sigurnu razmenu podataka sa udaljenim lokacijama i siguran pristup Vašim podacima.

Preporučujemo Cisco i Linksys opremu.